برنامه کلاسی
1401/8/4 چهارشنبه
قابل توجه دانشجویان حسابداری مدیریت و حقوق
کلاس مبانی سازمان مدیریت و حقوق اساسی

.

کلاس مبانی سازمان مدیریت پنج شنبه12/8/1401 (12 آبان ماه)
 ساعت 14-11 برگزار می شود.
 کلاس حقوق اساسی پنج شنبه12/8/1401 (12 آبان ماه)
ساعت 14 برگزار می شود.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر