اخبار
1402/11/21 شنبهسرکار خانم دکتر زهرا قنبری به سمت سرپرست دانشگاه پیام نور واحد زرند منصوب شد.
با حکم خانم دکتر فاطمه معین الدینی رئیس دانشگاه پیام نور استان
سرکار خانم دکتر زهرا قنبری به سمت سرپرست دانشگاه پیام نور واحد زرند منصوب شد.

.

با حکم خانم دکتر فاطمه معین الدینی رئیس دانشگاه پیام نور استان، سرکار خانم دکتر زهرا قنبری به سمت سرپرست دانشگاه پیام نور واحد زرند منصوب شد.

همچنین از زحمات جناب آقای دکتر مجیدی در زمان تصدی ریاست واحد زرند تقدیر به عمل آمده است.

گفتنی است، خانم دکتر قنبری عضو هیات علمی گروه روانشناسی و علوم تربیتی مرکز کرمان می باشد و علاوه بر ارائه خدمات تخصصی مشاوره و روانشناسی، سابقه ریاست واحد راور و مدیر روابط عمومی ستاد استان را در سوابق اجرایی خود دارد.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر