برنامه کلاسی
1401/7/26 سه‌شنبه
برنامه کلاسی تربیت بدنی
برنامه کلاسی تربیت بدنی

.

کلاس تربیت بدنی 1و2 خانمها شنبه 30 مهر استاد کاربخش سالن ورزشی دانشگاه
کلاس ورزش1 دوشنبه ها ساعت 10-8 مورخ 2آبان ماه 
کلاس تربیت بدنی1 ساعت 10-8 خانمها شنبه 30مهر استاد کاربخش

کلاس تربیت بدنی1 و ورزش1 آقایان شنبه 30 مهر ساعت 13

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر