اخبار
سامانه جدید آموزش الکترونیکی دانشگاه پیام نور استان کرمان
برنامه کلاسی حقوق نیمسال دوم
برنامه کلاسی مهندسی کامپیوتر نیمسال دوم
برنامه کلاسی روانشناسی علوم تربیتی نیمسال دوم
برنامه کلاسی حسابداری مدیریت نیمسال دوم
برنامه کلاسی رشته صنایع نمیمسال دوم
قابل توجه دانشجویان ، همکاران و مراجعین دانشگاه
ویدئوی آموزشی نحوه درخواست تسویه حساب الکترونیکی در سامانه گلستان جهت فارغ التحصیلی
چارت درسی و برنامه 9 ترمه رشته ها
کلیپ آموزشی نحوه اتصال به کلاس های الکترونیکی از طریق مرورگر